Palivo

Dřevěné brikety

Našim zákazníkům nabízíme lisované dřevěné brikety vyrobené ze suchých, čistých hoblin a pilin s garantovanou hranicí vlhkosti pod 10%. Díky tomu se brikety vyznačují vysokou výhřevností, která je téměř srovnatelná s černým uhlím. Výroba probíhá pod vysokým tlakem bez použití jakýchkoliv pojiv či jiných nepovolených příměsí. Dřevěné brikety jsou ekologické palivo vhodné pro jakýkoliv druh topeniště, obzvláště se doporučují pro kotle na dřevoplyn, krby, krbová kamna ap.

Dodáváme brikety ve dvojím provedení. Buď brikety cihlového tvaru balených do balíku z PE folie o hmotnosti 10 kg uložených na paletu s celkovou hmotností 1000 kg. Nebo brikety válcového tvaru o průměru 7 cm balených do pytle o hmotnosti 30 kg.

 

brikety cihla RUF

Brikety je vhodné skladovat v suchých a uzavřených prostorách nebo je možno využít i otevřené zastřešené plochy. Při suchém skladování mají prakticky neomezenou dobu skladovatelnosti. Díky stohovatelnosti palet i balíků jsou výrazně sníženy prostorové nároky na uskladnění. Způsob balení do PE folie zaručuje briketám malou citlivost na vzdušnou vlhkost. Chlad a vlhko briketám nevadí, přímý kontakt s vodou briketám škodí.