Technické a záruční podmínky pro venkovní dřevěné terasy z exotických dřevin Bangkirai, Kapur a Bukit

Spektrum barev

Bangkirai, Kapur a Bukit jsou dřeviny pocházející z jihovýchodní Asie a tyto dřeviny mají velkou různorodost barev. Počínaje u světlých hnědavě žlutých odstínů až po tmavočervené - hnědébarvy. Právě tato hra barev způsobuje to, že venkovní dřevěné terasy z tohoto exotického dřeva působí velmi živě. Běl má světlou barvu a je ostře rozpoznatelná od jádrového dřeva /dřeně/, které je žluté, šedé nebo hnědé a tmavne do tmavě hnědého odstínu působením povětrnostních vlivů. Textura je jemná a rovnoměrná s hluboce propleteným jádrem. Námi dodávané dřevěné terasy jsou dodávány bez povrchové úpravy a proto je nutné počítat s tím, že terasa po nainstalování působí velice živě. Sjednocení přírodní různorodosti zabarvení docílíte následným povrchovým ošetřením terasy OSMO speciálním olejem na dřevo /viz. údržba teras /.

Ve dřevě se mohou vyskytnout otvory od hmyzu. V tomto případě se jedná o výletové otvory škůdce v čerstvém dřevu, který napadá živý strom. Již po pokácení tento škůdce uhyne. Neexistuje proto žádné nebezpečí dalšího napadení nebo přeskočení na jiné dřevo. Tyto malé "pinnholes" - cestičky od hmyzu neovlivňují trvanlivost nebo statické vlastnosti. Vyskytující se otvory je třeba akceptovat. V souvislosti s transportem může také dojít k vytvoření lehké plísně na povrchu, která vznikne transportem zboží v uzavřených kontejnerech několika klimatickými zónami. Tato plíseň je čistě povrchová a nepronikne do dřeva. Okartáčováním ji lze snadno odstranit.

Deformace & tvorba trhlin

Bangkirai s hustotou 850-1155 kg/m3, Kapur s hustotou 580-820 kg/m3 a Bukit s hustotou 505- 870 kg/m3 patří mezi tvrdá dřeva (Hardwood), kde jednotlivé kusy dřevěných dílců mohou vykazovat rozdílnou hustotu a tudíž i rozdílnou váhu. Záleží na tom z jaké konkrétní těžební oblasti dřevo pochází.

Dřevo zůstane dřevem. Neočekávejte žádný kámen nebo plast - Bangkirai, Kapur a Bukit je přírodně rostlý přírodní materiál. Nahodile dochází ke střídavě točivému růstu.Toto musí být akceptováno, protože to patří k přírodním vlastnostem dřeva. Dřevo musí být bezprostředně po uvolnění od transportních stahovacích pásků ihned namontováno na předem připravený rošt. Pokud dojde k uvolnění stahovacích pásků svévolně bez toho, aby byla ihned provedena montáž a přitom dojde k deformaci dílců zkroucením, nebude v takovém případě dřevo nahrazeno! Stejným způsobem musí být dílce i skladovány před montáží tzn. vždy pevně stažené páskou. Všechna tvrdá dřeva mají sklon k vytváření trhlin na koncích čel a tyto nemohou být předmětem reklamace. Díky rozdílnému chování ploch a konců čel při schnutí je to zcela normální. Aby se trhlinám co nejvíce zabránilo, je vhodné provádět 2 x ročně ošetření teras olejem - viz. návod na údržbu.

Obsažené látky - prosakování na povrch

Bangkirai i ostatní tvrdá dřeva si zachová svou trvanlivost díky velkému množství uložených olejnatých obsažených látek. Tyto obsažené látky z části prosakují na povrch během první fáze vystavení povětrnostním podmínkám a mohou být vyplaveny deštěm. Vyplavená tříslovina tanin může způsobit vznik barevných skvrn na stavebních materiálech - na omítce, cihlách, kameni. V souvislosti s tím je třeba příslušně chránit ostatní konstrukční díly (omítka, dlažba...), protože se každá obsažená látka dá odstranit pouze velmi těžko nebo vůbec. Dřevo umístěné na terasách či balkonech, kde může k tomuto kontaktu dojít, musí být použito tak, aby voda stékající ze dřeva byla odvedena okapy a dešťovými žlaby. Doporučujeme terasy z tvrdých dřevin před zabudováním ze všech řezných stran ošetřit olejem - Osmo speciální olej na dřevo a ihned po té pevně připevnit na připravený rošt. Plocha terasy, by se měla upravit olejem až ca. 2 měsíce po pokládce, kdy dojde k přirozenému úbytku olejnatých látek z povrchu dřeva. Mezi tím může dojít k zašednutí povrchu, což však není žádná vada materiálu. Po té v době užívání je nutné provádět pravidelnou údržbu - viz. pokyny na údržbu terasových prken.

Pryskyřice

Bangkirai i ostatní tvrdá dřeva neobsahuje téměř žádné volné podíly pryskyřice. Naleznete velmi zřídka jeden smolník (vypadá jako vytmelené) a tak si nikdo nenanese pryskyřici pod nohami s sebou do obývacího pokoje. Zcela důležitý rozdíl od mnoha jiných dřevin!

Tvorba skvrn

Bangkirai a ostatní tvrdá dřeva vytváří příležitostně různé viditelné skvrny (skvrny od vody, rzi, nečistot, prachu...). Tomu nelze při transportu 3 klimatickými zónami také zcela zabránit. Mechanickému poškození se zkouší maximálně zabránit těžkým exportním balením. Na základě vysoké vlhkosti vzduchu a kondenzační vody dochází příležitostně k rezavění ocelových pásků. Tato rez vede k černému zabarvení Bangkirai. Zpravidla se vyskytuje toto zabarvení na podélných hranách prken, v menší míře na ploše dílců. Přečtěte si prosím níže: Odstranění skvrn od rzi, co proti tomu můžete dělat.

Zešednutí / údržba

Jako každé jiné dřevo šedne také Bangkirai a ostatní jmenovaná dřeva. S Olejem OSMO COLOR na Bangkirai vyvinutým speciálně k tomu účelu můžete tyto dřeva na dlouhou dobu opticky zhodnotit.

Čištění

Silné znečištění lze odstranit tvrdým kartáčem a mýdlovým roztokem. U obzvláště odolných skvrn, jako např. rez, může pomoci mosazný drátěný kartáč nebo jemný brusný papír.

Odstranění skvrn od rzi

Jak již bylo dříve uvedeno, nelze černému zabarvení způsobenému reakcí kovu zcela zabránit. Mnohá tato zabarvení vzniknou ale teprve v zabudovaném stavu v zahradě. Klasickým příkladem toho je začernění vlivem práce s kovem v blízkosti např. z kovového zábradlí nebo z pozinkovaných střešních žlabů atd. Často způsobí právě tento železný prach obrovské škody, kompletní terasy zčernají (to se samozřejmě u zešedlého dřeva již nemůže stát a také dobrý olejnatý povrch zabrání něčemu takovému). Ale i takové případy se dají vyřešit: s kyselinou šťavelovou můžete takové zabarvení beze zbytku opět odstranit. 10gramů kyseliny šťavelové rozpustit ve 250 ml vody (stačí na malou terasu) a rozdělit na zabarvených částech. Nejlépe vtírat kartáčem. 10-15 minut nechat působit a přepracovat kartáčem. Poté velkým množstvím vody opláchnout kyselinu šťavelovou - HOTOVO. Kyselinu šťavelovou seženete v obchodě s chemickými potřebami. Dbejte prosím na to, že také u slabých kyselin musí být bezpodmínečně dodržena všechna potřebná bezpečnostní ustanovení (při koupi zjistit). Například byste měli nosit gumové rukavice a malířskou masku (k zamezení podráždění dýchacích cest). Informujte se také o účinku na okolní rostliny nebo rybníky (změna hodnoty pH). Bezpodmínečně uchovávat v dostatečné vzdálenosti od dětí a domácích zvířat.

 

Návod na údržbu venkovních teras s úpravou povrchu olejem

Všeobecné pokyny

Vlivem povětrnostních vlivů a zatěžování podlahy se během sezóny olej z povrchu pomalu odstraní, tím u dřeva může docházet k šednutí a proto potřebuje odpovídající údržbu i dodatečnou úpravu povrchu olejem.

Pravidelná údržba

Jelikož je povrch i u velice kvalitního dřeva v nechráněných vnějších prostorách vystaven vysokému zatížení, je nutná jeho pravidelná údržba. Rovněž stejně důležité je dbát na odstraňování drobného poškození. Znečištění a odolné skvrny lze odstranit buď vodou a s Osmo Wisch Fixem nebo Osmo Voskovou údržbou a čistícím prostředkem. Běžné opotřebení povrchu dřeva - s úpravou povrchu olejem (např. malými kamínky) musí být okamžitě důkladně očištěno a provedena nová úprava OSMO olejem.  To lze i jednoduše provést i na částech podlahy tzv. lokální ošetření poškozených míst. Není nutné žádné obrušování povrchu.

Oživení povrchu

Pro udržení stále dokonalého vzhledu Vašeho dřeva doporučujeme na jaře celý povrch důkladně očistit kartáčem a velkým množstvím vody, po důkladném uschnutí provést úpravu povrchu terasy jedním z OSMO speciálních olejů na dřevo (Bankirai olej světlý, bankirai olej tmavý, modřínový olej, olej na thermo dřevo atd.). V případě potřeby tento postup po zaschnutí prvního nátěru opakujte ještě jednou .

To samé je třeba provést i na podzim po ukončení sezóny. Dbejte vždy na to, aby byl olej rovnoměrně nanášen v tenké vrstvě a ve směru fládrování dřeva. Ideálně se k tomu účelu hodí OSMO kartáč k natírání podlahy. Minimálně 6 - 8 hodin (přes noc) nechat schnout. Doba schnutí se může při vlhkém a chladném počasí prodlužovat. Při druhém nánosu (je-li potřeba) doporučujeme postupovat stejným způsobem a nechat důkladně uschnout. Úplného proschnutí dřeva se dosáhne po 10-14 dnech.

Upozornění : Při silném zašednutí povrchu je vhodné před úpravou povrchu speciálními oleji na dřevo použít OSMO odšeďovač.

Záruky

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, násilné či neodborné zacházení, vznik výsušných trhlin a na další vady způsobené neodborným zásahem. Záruka se nevztahuje na menší deformace vlivem točitého růstu dřeva, které se bez větších problémů srovná při montáži terasových dílců na předem připravený rošt a které žádným způsobem nenaruší funkčnost terasy. Stejně tak dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné údržby, čištění a chemického poškození nebo škody způsobené nadměrným suchem či ohněm.