Terasové a bazénové dílce

Palubky a terasy

V současné době je stále více v oblibě použítí dřeva pro pochozí vrstvy balkónů, teras, přechodových lávek ap. Vzhledem ke svým vlastnostem, získaným tepelnou úpravou jsou k tomuto účelu velmi vhodné terasové profily LunaWood.

K montáži je možno použít nerezových vrutů nebo při pokládce profilů s oboustrannou podélnou drážkou využít speciální T-klip, který umožňuje provádět montáž bez nutnosti nežádoucí perforace terasových dílců. Rozměr T-klipu určí mezeru mezi profily 5mm.

V naší nabídce jsou následující profily:

 

Uchycení terasových profilů THERMOWOOD pomocí vrutů

K montáži terasových profilů, které je nutné kotvit skrze profil pomocí vrutů, doporučujeme použití nerezových vrutů, které nezpůsobí znečištění materiálu THERMOWOOD vlivem koroze. Tímto způsobem se provádí montáž profilů LunaDeck 2 a AntiSlip. Profil AntiSlip je vzhledem k jeho šířce 140 mm dodáván v provedení se zadní stranou rýhovanou.

Základní pravidla montáže pomocí vrutů

Podkladní rošt může mít osovou vzdálenost maximálně 450 mm. Každý profil musí být přikotven do každého podkladního hranolu minimálně dvěma nerezovými vruty. Otvory pro vruty musí být předvrtány. U okraje profilu se doporučuje kotvení minimálně 70 mm od čela a 20 mm od okraje. V okrajích u obvodových zdí musí být ponechána dilatační mezera minimálně 6 mm a mezi profily minimálně 4 mm - podélně i příčně.

Uchycení terasových profilů THERMOWOOD pomocí T-klipů

Pro zlepšení výsledného vzhledu terasy byl vyvinut speciální T-klip, který umožňuje provádět montáž bez nutnosti nežádoucí perforace deckingu, která způsobuje porušení povrchu a vnikání vlhkosti do materiálu terasy. Montáž pomocí T-klipů umožňují oboustranné podélné drážky, jimiž jsou opatřeny terasové profily, určené k tomuto typu montáže. Jsou to především profily LunaDeck 2 s bočními úchyty a AntiSlip zadní strana hladká s bočními úchyty.

Základní pravidla montáže pomocí T-klipů

Podkladní rošt může mít osovou vzdálenost maximálně 450 mm. Krajní profil musí být přikotven do každého podkladního hranolu nerezovými vruty. Otvory pro vruty musí být předvrtány. U okraje profilu se doporučuje kotvení minimálně 70 mm od čela a 20 mm od okraje. Následně se profily kotví skrze plastový T-klip do každého podkladního hranolu. V okrajích u obvodových zdí musí být ponechána dilatační mezera minimálně 6 mm a 4 mm u příčného spoje.

Mohlo by vás zajímat...