Dřevovláknité desky Pavatex - izolace stěn

PAVATEX Isolair - paropropustná a povětrnostním podmínkám odolná deska

Pavatex isolair

Dřevovláknitá deska vyráběná s největší objemovou hmotností. Materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Používá se i v interiérech na obklady stropů stěn a příček. Obvyklá povrchová úprava je tenkovrstvá omítka.

 • Propouští vodní páru a stabilizuje vlhkost v interiéru
 • Odolává povětrnostním vlivům až 3 měsíce
 • Celoročně zajišťuje tepelnou stabilitu interiéru díky vysoké tepelné kapacitě
 • Osvědčený materiál dočasně odolný proti dešti, ochrana před požárem a zvuková izolace
 • Spojovací profil pero - drážka
 • Objemová hmotnost [kg/m³]: * 240 / ** 200
 • Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: * 0,047 / ** 0,044
 • Tloušťky desek [mm]: * 20, ** 35, 52, 60, 80, 100
 • Formát desek [mm]: 770x2500 / 580x1800

PAVATEX Diffutherm - přímo na desku lze aplikovat tenkovrstvou omítku

Pavatex diffutherm

Deska DIFFUTHERM je speciálně vyvinutý materiál určený pro obvodové pláště dřevostaveb. Používá se z exteriéru jako vnější tepelně izolační vrstva pod tenkovrstvou omítku i provětrávanou fasádu. Omítku je nutné aplikovat nejpozději do 4 týdnů. Pod obklad s provětrávanou vzduchovou mezerou může být vystavena povětrnostním podmínkám až po dobu 2 měsíců. Deska DIFFUTHERM je zároveň tepelně izolační a tepelně akumulační materiál. Všechny vyráběné tloušťky významně přispívají k energetické bilanci a celoroční tepelné stabilitě objektu. Jedná se o materiál paropropustný, proto je vhodný zejména pro difúzně otevřené konstrukce. Mechanické kotvení zpravidla pomocí stavebních vrutů Rapi-tec SK přímo do nosné konstrukce. Z interiéru jako tepelně izolační vrstva pod krokvemi střešních plášťů nebo na spodní líc příhradových vazníků u bungalovů s tenkovrstvou omítkou a štukovým povrchem.

 • Propouští vodní páru a stabilizuje vlhkost v interiéru
 • Mechanické kotvení přímo do nosné konstrukce dřevostavby
 • Celoročně zajišťuje tepelnou stabilitu interiéru díky vysoké tepelné kapacitě
 • Osvědčený materiál spojující jak ochranu před požárem tak i zvukovou izolaci
 • Spojovací profil pero - drážka
 • Objemová hmotnost [kg/m³]: 190
 • Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]:  0,043
 • Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100, 120
 • Formát desek [mm]: 1450x580

PAVATEX Pavatherm Combi - deska pod omítku

Pavatex pavatherm combi

Dřevovláknitá deska napojovaná masivním spojem pero-drážka. Výrobek se používá především jako tepelně izolační a akumulační vrstva při zateplování podkroví z interiéru, kde je vhodný pod tenkovrstvou omítku. Lze jej využít i jako nadkrokevní izolaci a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. V tomto případě je nutné vždy kombinovat buď s dalšími výrobky : Isolair nebo PavathermPlus, které se kladou směrem k exteriéru. Eventuálně zakrýt pokud možno co nejdříve pojistnou difúzní hydroizolací, případně fasádní folií. Desku je možno použít také jako fasádní dřevovláknitou desku pod difúzně otevřenou omítku.

 • Propouští vodní páru a stabilizuje vlhkost v interiéru
 • Tepelná akumulace celoročně zajišťuje teplotní stabilitu interiéru
 • Výrazně zvyšuje zvukovou izolaci díky vláknité struktuře a vysoké objemové hmotnosti
 • V kombinaci s deskami ISOLAIR a PAVATHERM-PLUS poskytuje ideální tepelně izolační vlastnosti
 • Přímá pokládka nad krokve
 • V exteriéru a interiéru použitelná s tenkovrstvou omítkou
 • Symetricky umístěný spojovací profil pero - drážka (možnost přímého napojení na desku Diffutherm)
 • Objemová hmotnost [kg/m³]: 145
 • Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,041
 • Tloušťky desek [mm]: 40, 60, 80, 100, 120
 • Formát desek [mm]: 580×1800

PAVATEX Pavatherm Plus - paropropustná a vodě odolná tepelná izolace střech

Pavatherm plus

Deska PAVATHERM-PLUS vznikla vzájemným slepením dvou materiálů - ISOLAIR a PAVATHERM. Deska PAVATHERM-PLUS může být při vnějším použití vystavena až po dobu 3 měsíců povětrnostním podmínkám. Je vodotěsná podle evropské normy EN 14964. Deska PAVATHRM- PLUS je zároveň tepelně izolační a tepelně akumulační materiál. Ve všech tloušťkách významně přispívá k energetické bilanci a celoroční tepelné stabilitě objektu. Jedná se o materiál paropropustný a zároveň vodu odpuzující. V obvodovém plášti se používá jako izolace pod odvětrávanou fasádu. Z interiéru jako tepelně izolační vrstva na spodním líci příhradových vazníků stropů bungalovů s tenkou omítkou a štukovým povrchem.

 • Propouští vodní páru a stabilizuje vlhkost v interiéru
 • Tepelná akumulace celoročně zajišťuje teplotní stabilitu interiéru
 • Výrazně zvyšuje zvukovou izolaci díky vláknité struktuře a vysoké objemové hmotnosti
 • Mechanické kotvení přímo do nosné konstrukce dřevostavby a krovu
 • Osvědčený materiál spojující jak ochranu před požárem, tak i zvukovou izolaci
 • Spojovací profil pero-drážka
 • Objemová hmotnost [kg/m³]: 180/150
 • Součinitel tepelné vodivosti λD [W/(mK)]: 0,043/0,041
 • Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100, 120, 140, 160
 • Formát desek [mm]: 580×1800

PAVAFLEX - pružná výplňová tepelně izolační a akumulační rohož

Rohož PAVAFLEX je pružný víceúčelový dřevovláknitý izolační materiál. Vynikající difůzní, tepelně izolační a tepelně akumulační vlastnosti předurčují tyto desky k využití zejména v difůzně otevřených konstrukcích. Má široké  uplatnění ve střešních a obvodových pláštích a stropech jako výplňová izolace. Snadno se řeže s využitím jednoduchých řezacích nástrojů. PAVAFLEX se nedrolí, proto se lehce, rychle apřesně vkládá do vymezeného prostoru. Malý formát umožňuje snadnou manipulaci i ve stísněných prostorách interiéru. Vždy je potřeba chránit před deštěm.

 • Přírodní, pružný dřevovláknitý izolační materiál
 • Jednoduchá manipulace a zabudování do konstrukce, nedrolí se
 • Velmi paropropustný a zároveň hygroskopický materiál
 • Velice dobrá tepelná izolace spolu s tepelnou akumulací celoročně zlepšuje tepelnou stabilitu v interiéru
 • Tupý spoj na srazi
 • Objemová hmotnost [kg/m³]: 55
 • Součinitel tepelné vodivosti λD [W/(mK)]: 0,038
 • Tloušťky desek [mm]: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
 • Formát desek [mm]: 575×1350

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Projděte si další typy desek...