Palubky, fasády a terasy

Palubky a terasy

Palubkou rozumíme profilovanou dřevěnou lamelu, která slouží ke konečné úpravě stěn, podlah, stropů, štítů, fasád, podhledů aj. V kombinaci s kvalitní povrchovou úpravou vytváří vysoce odolný povrch i pro extrémní stanoviště (sauny, terasy, štíty domů). Nezanedbatelná je i jejich estetická úloha. Palubky jsou dodávány v několika kvalitativních třídách. Kvalitativní členění upravuje norma ČSN-EN 14519.

V současné době jsme nabídku rozšířili o stále poptávanější sibiřský modřín. Vybrat si můžete z následujících kategorií palubkových obložení, fasádních profilů  a teras.