Souhrn základních informací pro montáž profilů z materiálu THERMOWOOD.

 • Veškeré profily THERMOWOOD musí být instalovány jádrovou stranou (lícní) směrem ven!
 • Maximální osové rozteče roštů pro montáž profilů z THERMOWOOD:
  45 cm - u podkladních terasových roštů pro montáž terasových profilů tloušťky 26 mm,
  60 cm - u podkladních roštů pro montáž fasádních obkladových profilů,
  90 - 100 cm - u konstrukcí pro montáž speciálních žaluziových profilů (SSS 26 x 68 mm a HSS 28/42 x 42 mm).
 • Profily THERMOWOOD je možné montovat s použitím vrutů a hřebíků vhodné velikosti. Otvory pro vruty mají být předvrtány s osazením pro zapuštění hlavy vrutů do úrovně povrchu. Vruty s menším počtem závitů poskytují optimální pevnost spoje. Samořezné šrouby mohou být použity bez předvrtání. Při aplikaci materiálu ve vlhkém prostředí je nutné použít spojovací kování s antikorozní úpravou. Nejvhodnější je použití nerezových materiálů.
 • Při práci s materiálem THERMOWOOD a při zatloukání spojovacích prvků doporučujeme vyvarovat se úderu kladivem do povrchu materiálu.
 • V případě, že je vyžadována konstrukční pevnost, neměl by být materiál THERMOWOOD v dlouhodobém styku s vlhkou půdou a neměl by se ani používat v hlubokých podzemních aplikacích, vzhledem k možné ztrátě své pevnosti. V případě, že konstrukční pevnost vyžadována není, je toto použití možné, neboť materiál THERMOWOOD má dobrou odolnost vůči rozkladu.
 •