Pavatex - dřevovláknité desky

dřevovláknitá deska Paxatex

Předností dřevovláknitých izolačních materiálů je především dokonalá akustická a tepelná izolace, vysoká odolnost v tlaku, vysoká schopnost akumulace tepla a absorpce vodní páry, což příznivě ovlivňuje vnitřní klima a pohodu stavby. Materiály mají vysokou schopnost zpomalovat prostup tepla do a z objektu, protože dřevní vlákno má velmi nízký součinitel tepelné vodivosti, vysokou specifickou tepelnou kapacitu a objemovou hmotnost a současně nízký faktor difúzního odporu.

Pavatex nabízí ucelený izolační systém, v němž nechybí tepelná izolace střech, izolace stěn, výplňová izolace, izolace podlahová, stropní a fasádní zateplovací systém. Pavatex nabízí řešení jak pro odvětranou dřevěnou fasádu, tak i pro finální úpravu omítkou. Všechny izolační systémy jsou certifikovány.

 

pavatex - systémové řešení

Dřevovláknité desky jsou díky svým vlastnostem výborným řešením pro zajištění tepelné stability a zvukové ochrany nových staveb, dřevostaveb, nebo jakýchkoliv rekonstruovaných stavebních konstrukcí. Skladba stavebních konstrukcí s použitím dřevovláknitých desek je ze stavebně-fyzikálního hlediska vysoce kvalitní a zaručuje minimalizaci spotřeby energií. Dřevovláknité desky tedy více než plnohodnotně náhradí běžně používané izolační materiály jako minerální vlna nebo polystyren. Jsou výhodné při zateplování nízkoenergetických domů, dřevostaveb i při dodatečném zateplování starších staveb. Tyto desky jsou 100% ekologickým materiálem.

Desky PAVATEX jsou vhodným materiálem pro ZDRAVÉ a ÚSPORNÉ bydlení!

Přehled typů desek